• Ανακατασκευή Στέγης ”Διατηρητέου” κτιρίου με κεραμίδια Βυζαντινού τύπου.

Κατασκευή: ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.