• Στέγες και Εμφανείς Οροφές Εστιατορίων, Κοινόχρηστων χώρων, Spa και Δωματίων με Σύνθετη Σουηδική ξυλεία. Eπικάλυψη με ”Ραμποτέ” ξυλείας Ελάτης και Πηχάκια.