• Στέγη με κεραμίδια Ρωμαικά τύπου, εργοστασίου Ιταλίας.