• Στέγη με Σύνθετη Σουηδική ξυλεία. Επικάλυψη με ”Ραμποτέ” ξυλείας Ελάτης, κεραμίδια Ρωμαικού τύπου Ιταλικού Εργοστασίου και Παράθυρα Οροφής.
  • Στέγη BBQ με Σύνθετη Σουηδική ξυλεία. Επικάλυψη με ”Ραμποτέ” ξυλείας ”Πίτς Παιν” και κεραμίδια Ρωμαικού τύπου.