• Στέγη με Σύνθετη Σουηδική ξυλεία. Επικάλυψη με ”Ραμποτέ” Ελάτης, κεραμίδια Ρωμαικού τύπου και Παράθυρα Οροφής.