• Στέγη με ξυλεία Καστανιάς. Επικάλυψη με Τάβλες ξυλείας Δρυός και κεραμίδια Ρωμαικού τύπου.