• Στέγη με ξυλεία Καστανιά. Επικάλυψη με τάβλες Καστανιάς και κεραμίδια Ρωμαικού τύπου.