• Στέγη με Αυστριακή ξυλεία ”Τράβα” Ελάτης και ”Ραμποτέ” ξυλείας Ελάτης. Επικάλυψη με Παλαιωμένα κεραμίδια Βυζαντινού τύπου.