• Στέγη με Σύνθετη Σουηδική ξυλεία. Επικάλυψη με ”Ραμποτέ” ξυλείας Ελάτης, κεραμίδια Ρωμαικού τύπου και Παράθυρα Οροφής.