• Στέγη με ξυλεία Καστανιάς. Επικάλυψη με ”Ραμποτέ” ξυλείας Καστανιάς και κεραμίδια Βυζαντινού τύπου.
  • Πέργκολες με ξυλεία Καστανιάς. Σκίαση με Λευκό Καραβόπανο.
  • Καφασωτά και διαχωριστικά κτιρίων με ξυλεία Μεράντι.