• Στέγη με κεραμίδια Βυζαντινού τύπου και επικάλυψη από Χαλκό.