• Στέγη με Σύνθετη Σουηδική ξυλεία. Επικάλυψη με ”Ραμποτέ” ξυλείας Ελάτης και κεραμίδια Ρωμαικού τύπου.