Η στέγη αποτελεί βασικό αρχιτεκτονικό και δομικό στοιχείο μιας κατασκευής.

Ο σχεδιασμός της παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανάδειξη των κτιρίων, ενώ η λειτουργικότητα της καθορίζει την αντοχή της στο χρόνο και τις φυσικές φθορές.

Η επιλογή των υλικών, ο σχεδιασμός, η τοποθέτηση και η προσαρμογή της στέγης στις ειδικές ανάγκες κάθε οικοδομής είναι μια πρόκληση που μας ωθεί να υπερβαίνουμε συνεχώς τις υψηλές προδιαγραφές που ήδη θέτουμε στις κατασκευές μας.