• Πέργκολες με Σύνθετη ξυλεία Μεράντι. Σκίαση με Πηχάκια από ξυλεία Μεράντι.
  • Διακόσμηση προσόψεων κτιρίου με Σύνθετη ξυλεία Μεράντι

Κατασκευή: MALO DEVELOPMENT A.E.
Αρχιτεκτονικό Γραφείο: Block722