• Πέργκολες και Οροφές με ξυλεία Καστανιάς. Σκίαση με πηχάκια ξυλείας Καστανιάς.

Αρχιτεκτονικό Γραφείο: K-Studio