Πέργκολες - Στέγες - Κεραμοσκεπές - Επαγγελματικοί Χώροι | Κατασκευές Ελευθερίου
  • Πέργκολες με Επικολλητή ξυλεία Ελάτης. Σκίαση με τάβλες ξυλείας Ελάτης.
  • Στεγανές με Συμπαγές Πολυκαρβονικό.

Κατασκευή: MALO DEVELOPMENT S.A.
Αρχιτεκτονικό Γραφείο: SMK Interiors