• Οροφές Μπάρ και δωματίων με Σύνθετη Σουηδική ξυλεία. Επικάλυψη με Μπαμπού Τόνκιν.
  • Οροφές Εστιατορίου και Χώρων Υποδοχής επενδεδυμένες με ξυλεία Δρυός. Επικάλυψη με Μπαμπού Τόνκιν.

Κατασκευή: MALO DEVELOPMENT A.E.
Αρχιτεκτονικό Γραφείο: Block722