• Στέγες κοινόχρηστων χώρων και δωματίων με Σύνθετη Σουηδική ξυλεία. Επικάλυψη με ”Ραμποτέ” ξυλείας Ελάτης και κεραμίδια Ρωμαικού τύπου.
  • Εξέδρες Θαλάσσης με Εμποτισμένη Σουηδική ξυλεία.