• Πέργκολα με ξυλεία Μεράντι. Σκίαση με διπλά Πηχάκια ξυλείας Μεράντι. Στεγανή με Συμπαγές Πολυκαρβονικό.
  • Πέργκολα με ξυλεία Μεράντι. Σκίαση με Λευκό Καραβόπανο.