• Κεντρική Πέργκολα με ξυλεία Μεράντι. Σκίαση με καφασωτά ξυλείας Μεράντι.
  • Πέργκολα με Σύνθετη Σουηδική ξυλεία. Επικάλυψη με Ραμποτέ Ελάτης και κεραμίδια Ρωμαικού τύπου.